Σπίτι > Σχετικά με εμάς >Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικό:

Πιστοποίηση API SPEC 7K

Πιστοποίηση API SPEC 16C

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (σύμφωνα με το GB/T19001-2016 ISO9001: 2015)

Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (σύμφωνα με το GB/T24001-2016 ISO14001: 2015)

Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (σύμφωνα με το GB/T45001-2020 ISO45001: 2018)

Πιστοποιητικό τιμής:

Πιστοποιητικό AAA Enterprise Credit Rating .

Πιστοποιητικό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων σε επίπεδο ΑΑΑ.

Πιστοποιητικό επιχείρησης με συμβάσεις σε επίπεδο ΑΑΑ και αξιόπιστο.

Επιχείρηση ακεραιότητας υπηρεσιών ποιότητας επιπέδου ΑΑΑ.

Επίπεδο ΑΑΑ Εμφάνιση οίκου έντιμης λειτουργίας.

Τίμιος προμηθευτής επιπέδου ΑΑΑ.

Πιστοποιητικό πιστοποίησης υπηρεσιών μετά την πώληση προϊόντων πέντε αστέρων.

Πιστοποιητικό σήμα ασφαλείας προϊόντος MA Coal Safety Mining.